Μεταχειρισμένα

Μεταχειρισμένα Ελαιουργικά Μηχανήματα

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ - BARRACANE
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ BARRACANE

ΔΙΑΘΕΤΟΥΜΕ  ΑΚΟΜΑ

–  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ DECANTERS

–  ΜΑΛΑΚΤΗΡΕΣ 

–  ΣΠΑΣΤΗΡΑ ΕΛΑΙΟΚΑΡΠΟΥ

–  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥΣ 

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ - RAPANELLI
ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ RAPANELLI

ΕΛΑΙΟΥΡΓΙΚΑ - PIERALISI - ALFA LAVAL

ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ PIERALISI:     Mod. P1500/2000 – BRAVO  – TALENTO – 

  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ DECANTERS:   Mod. JUMBO 2 – JUMBO 3 – JUMBO 4

  ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΕΣ ALFA LAVAL:   Mod. UVPX 407/507   UVPX 410/510

  ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΑ DECANTERS:   Mod. NX20,  NX32,  NX35